Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Tezli program 8 ders (24 kredi), bir seminer ve bir tezden;
Tezsiz program ise 10 ders 30 kredi ve bir mezuniyet projesinden oluşmaktadır.BİLGİLER

Genel Bilgiler
Vizyon
Mesaj
İş Olanakları

+-Ders İçerikleri

ProgramınAmaçları:Uluslararasıdüzeydeeğitimprogramlarıileözelsektördevekamusektöründe (örneğinmerkezbankası, ticaribankalar, borsavearacıkurumlar, sigortaşirketleri) çalışabileceknitelikliuzmanveüstdüzeyyöneticileryetiştirmeyiamaçlamaktadır.

 

Akreditasyon: YÖDAK, YÖK veECBE tarafındanakrediteedilmiştir.

 

Tezli program

 

Bu program 8 ders( 3zorunlu, 5 seçmeli), 24 krediile 1 Seminer (kredisiz) ve 1 Tezden (kredisiz) oluşmaktadır.

 

Zorunludersler

 

ECON501 (3,0)3 MikroEkonomikAnaliz I

ECON502 (3,0)3 MakroEkonomikAnalizII

MGMT500 (3,0)3 AraştırmaYöntemleri

 

Seçmelidersler

 

ECON503 (3,0)3 İktisadiDüşünceTarihi

ECON504 (3,0)3 UluslarasıEkonomi

ECON510 (3,0)3 Ekonometri

ECON511 (3,0)3 EkonomikKalkınma

ECON512 (3,0)3 TürkEkonomisi

ECON513 (3,0)3 UluslarasıPolitikEkonomi

ECON514 (3,0)3 AB EkonomiPolitikaları

ECON515 (3,0)3 KüreselleşmeveEkonomikSorunlar

ECON516 (3,0)3 KamuMaliyesi

ECON517 (3,0)3 RefahEkonomileri

(3,0)3              Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 

TSEM580            Seminer

THES500            Tez

 

Tezsiz program

 

Program 10 ders (3 zorunlu, 7 seçmeli, toplam 30 kredi) ve 1 mezuniyetprojesinden (kredisiz) oluşmaktadır

 

 

Zorunludersler

 

ECON501 (3,0)3 MikroEkonomikAnaliz

ECON502 (3,0)3 MakroEkonomikAnaliz

MGMT500 (3,0)3 AraştırmaYöntemleri

 

Seçmelidersler

 

ECON503 (3,0)3 İktisadiDüşünceTarihi

ECON504 (3,0)3 UluslararasıEkonomi

ECON510 (3,0)3 Ekonometri

ECON511 (3,0)3 EkonomikKalkınma

ECON512 (3,0)3 TürkEkonomisi

ECON513 (3,0)3 UluslarasıPolitikEkonomi

ECON514 (3,0)3 AB EkonomiPolitikaları

ECON515 (3,0)3 KüreselleşmeveEkonomikSorunlar

ECON516 (3,0)3 KamuMaliyesi

ECON517 (3,0)3 RefahEkonomileri

(3,0)3              Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 

GRP001          MezuniyetProjesi