Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

The program offers the student opportunity to develop a broad understanding of organization and business and then to focus on a special area of interest. It is designed to promote career advancement of professionals from every undergraduate background.


The MBA classes are generally scheduled to be convenient for the working student and are programmed in the evening hours in a three semester per year format. The normal progression of a student leads to the completion of the degree program in a period of two years.INFORMATION

Accreditations
MBA Program Requirements

+-Course Descriptions

ProgramınAmaçları:Öğrencilere, çağdaşişletmecilikbilgilerivearaştırma, çözümleme, analitikdüşünmevekararvermegibiyöneticilikyeteneklerikazandırmaksuretiyle, onlarıtoplumuveişyaşamınıyönlendirenkuruluşlarınyönetimindeetkingörevvesorumluluklarüstlenmeyehazır halegetirmektir.

Akreditasyon: YÖDAK, YÖK veECBE tarafından akredite edilmiştir.

 Tezli program

Tezliİşletmeyönetimiprogramı 8 ders (3 zorunlu, 5 seçmeli), 24 kredi, 1 Seminer (kredisiz) ve 1 Tezdenoluşmaktadır.

 Zorunludersler

 MGMT500 (3,0)3               AraştırmaYöntemleri

MGMT503 (3,0)3               ÖrgütTeorisi

ECON500 (3,0)3                 İşletmeleriçinEkonomi

 

Seçmelidersler

FIBA500 (3,0)3   FinansalYönetim

ISMA500 (3,0)3 YönetimBilişimsistemleri

MGMT502 (3,0)3               StratejikYönetim

MGMT507 (3,0)3               Pazarlamaİletişimi

MGMT508 (3,0)3               İnsankaynaklarıYönetimi

MGMT509 (3,0)3               ÜretimYönetimi

MGMT512 (3,0)3               İşletmleriçinhukuk

MGMT542 (3,0)3               UluslararasıİşletmeYönetimi

MGMT552 (3,0)3               UluslararasıPazarlama

MARK500 (3,0)3               PazarlamaYönetimi

(3,0)3     Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 TSEM580                            Seminer

THES500                             Tez

 

 Tezsiz program

 Bu program 10 ders(3 zorunlu, 7 seçmeliders), 30 kredive 1MezuniyetProjesinden (kredisiz) oluşmaktadır

 Zorunludersler

 MMGMT500 (3,0)3   Araştırma  Yöntemleri

MMGMT503 (3,0)3   Örgüt Teorisi

EECON500 (3,0)3     İşletmeler için Ekonomi

 

Seçmeli dersler

 

FIFIBA500 (3,0)3      Finansal Yönetim

ISISMA500 (3,0)3     Yönetim Bilişim Sistmeleri

MGMT502 (3,0)3       StratejikYönetim

MGMT507 (3,0)3       Pazarlama İletişimi

MGMT509 (3,0)3       Üretim Yönetimi

MGMT512 (3,0)3       İşletmelerIçinHukuk

MGMT542 (3,0)3       Uluslarası İşletme Yönetimi

MGMT552 (3,0)3       Uluslararası Pazarlama

MARK500 (3,0)3       PazarlamaYönetimi

--------------(3,0)3        Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 GRP001                     Mezuniyet Projesi

 

For Msc with thesis program course syllabus, please click

For Msc without thesis program course syllabus, please click