Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

Master Degree Program in Economics (MSc)

(with Thesis and without Thesis)

 

Objectives:

 

The objective of the program is to offer a wide range of courses that the students graduate with a very strong overall background in economics. The modern analytical and quantitative methods of economics are emphasized, not merely as tools but as part of an overall approach to train students in systematic and independent critical thinking.

 

Accreditations: YÖDAK, YÖK and ECBE

Program Requirements: ( with Thesis)

The program requires completion of the 8 courses (3 core and 5 elective courses), total 24 cr, a Seminar (non-credit) and a Thesis (non-credit)

Core Courses

ECON501 (3,0)3 Microeconomic Analysis

ECON502 (3,0)3 Macroeconomic Analysis

MGMT500 (3,0)3 Research Methods

Elective Courses

ECON503 (3,0)3 Economic Thought

ECON504 (3,0)3 International Economics

ECON510 (3,0)3 Econometrics

ECON511 (3,0)3 Economic Development

ECON512 (3,0)3 Turkish Economy

ECON513 (3,0)3 International Political Economy

ECON514 (3,0)3 Economic Policies of EU

ECON515 (3,0)3 Globalization & Economic Issues

ECON516 (3,0)3 Public Finance

ECON517 (3,0)3 Welfare Economics

(3,0)3 Departmental / Non-departmental electives

 

Required Work:

TSEM580 NC Seminar for Thesis

THES500 NC Thesis

Program Requirements: (without Thesis)

The program requires completion of the 10 courses (3 core and 7 elective courses) , total 30 cr and a Graduation Project (non-credit)

Core Courses

ECON501 (3,0)3 Microeconomic Analysis

ECON502 (3,0)3 Macroeconomic Analysis

MGMT500 (3,0)3 Research Methods

Elective Courses

ECON503 (3,0)3 Economic Thought

ECON504 (3,0)3 International Economics

ECON510 (3,0)3 Econometrics

ECON511 (3,0)3 Economic Development

ECON512 (3,0)3 Turkish Economy

ECON513 (3,0)3 International Political Economy

ECON514 (3,0)3 Economic Policies of EU

ECON515 (3,0)3 Globalization & Economic Issues

ECON516 (3,0)3 Public Finance

ECON517 (3,0)3 Welfare Economics

(3,0)3 Departmental / Non-departmental electives

Required Work:

GRP001 NC Graduation ProjectINFORMATION


+-Course Descriptions

ProgramınAmaçları:Uluslararasıdüzeydeeğitimprogramlarıileözelsektördevekamusektöründe (örneğinmerkezbankası, ticaribankalar, borsavearacıkurumlar, sigortaşirketleri) çalışabileceknitelikliuzmanveüstdüzeyyöneticileryetiştirmeyiamaçlamaktadır.

 

Akreditasyon: YÖDAK, YÖK veECBE tarafındanakrediteedilmiştir.

 

Tezli program

 

Bu program 8 ders( 3zorunlu, 5 seçmeli), 24 krediile 1 Seminer (kredisiz) ve 1 Tezden (kredisiz) oluşmaktadır.

 

Zorunludersler

 

ECON501 (3,0)3 MikroEkonomikAnaliz I

ECON502 (3,0)3 MakroEkonomikAnalizII

MGMT500 (3,0)3 AraştırmaYöntemleri

 

Seçmelidersler

 

ECON503 (3,0)3 İktisadiDüşünceTarihi

ECON504 (3,0)3 UluslarasıEkonomi

ECON510 (3,0)3 Ekonometri

ECON511 (3,0)3 EkonomikKalkınma

ECON512 (3,0)3 TürkEkonomisi

ECON513 (3,0)3 UluslarasıPolitikEkonomi

ECON514 (3,0)3 AB EkonomiPolitikaları

ECON515 (3,0)3 KüreselleşmeveEkonomikSorunlar

ECON516 (3,0)3 KamuMaliyesi

ECON517 (3,0)3 RefahEkonomileri

(3,0)3              Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 

TSEM580            Seminer

THES500            Tez

 

Tezsiz program

 

Program 10 ders (3 zorunlu, 7 seçmeli, toplam 30 kredi) ve 1 mezuniyetprojesinden (kredisiz) oluşmaktadır

 

 

Zorunludersler

 

ECON501 (3,0)3 MikroEkonomikAnaliz

ECON502 (3,0)3 MakroEkonomikAnaliz

MGMT500 (3,0)3 AraştırmaYöntemleri

 

Seçmelidersler

 

ECON503 (3,0)3 İktisadiDüşünceTarihi

ECON504 (3,0)3 UluslararasıEkonomi

ECON510 (3,0)3 Ekonometri

ECON511 (3,0)3 EkonomikKalkınma

ECON512 (3,0)3 TürkEkonomisi

ECON513 (3,0)3 UluslarasıPolitikEkonomi

ECON514 (3,0)3 AB EkonomiPolitikaları

ECON515 (3,0)3 KüreselleşmeveEkonomikSorunlar

ECON516 (3,0)3 KamuMaliyesi

ECON517 (3,0)3 RefahEkonomileri

(3,0)3              Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 

GRP001          MezuniyetProjesi