Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

International Relations MA Program (With thesis)

 

The aim of the International Relations masters program is to provide students with advanced level of theoretical and practical knowledge and competency on international relations as well as on its main subfields including regional studies. The program also aims to develop students’ oral, written and research skills as well as analytical and critical thinking skills.

 

Accreditation: The program is accredited by YÖK and YÖDAK.

 

MA with thesis:

.

The program is composed of 8 courses (3 must & 5 elective courses), 24 credits, 1 Seminar (non-credit) and the thesis

 

Must courses

 

MGMT500 (3,0)3 Research Methods

MIL507 (3,0)3 International Law

MIRP501 (3,0)3 Advanced International Relations Theory

 

Elective courses

 

MIRP502 (3,0)3 Advanced Comparative Politics

MIRP503 (3,0)3 International Political Economy

MIRP514 (3,0)3 Middle East

MIRP523 (3,0)3 European Union Politics

MIRP531 (3,0)3 State & Democracy in the modern world

MIRP533 (3,0)3 Globalization & Modernity

MIRP538 (3,0)3 Contemporary Human Rights

MIRP511 (3,0)3 History and Politics of the Balkans

MIRP512 (3,0)3 Caucasus & Central Asis

 

Compulsory studies

 

TSEM580 Seminar

THES500 Thesis

 

 

MA without thesis

 

This program is composed of 10 courses (3 must and 7 elective courses), 30 credits and 1 graduation project.

 

Must courses

 

MGMT500 (3,0)3 Research Methods

MIL507 (3,0)3 International Law

MIRP501 (3,0)3 Advanced International Relations Theory

 

Elective courses

 

MIRP502 (3,0)3 Advanced Comparative Politics

MIRP503 (3,0)3 International Political Economy

MIRP514 (3,0)3 Middle East

MIRP523 (3,0)3 European Union Politics

MIRP531 (3,0)3 State & Democracy in the modern world

MIRP533 (3,0)3 Globalization & Modernity

MIRP538 (3,0)3 Contemporary Human Rights

MIRP511 (3,0)3 History and Politics of the Balkans

MIRP512 (3,0)3 Caucasus & Central Asis

 

Compulsory studies

 

GRP001 Graduation ProjectINFORMATION


+-Course Descriptions

ProgramınAmaçları:Bu programınınamacı, uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkelerini kavramış, uluslararası ilişkileri çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi ve bu alanda analizler üreten, akademik yetkinliğine sahip kişiler yetiştirmektir.

 

Akreditasyon: YÖDAK ve YÖK tarafından akredite edilmiştir.

 

 

Tezli program

 

Bu program 7 ders (3 zorunlu, 4 seçmeli), 24 kredi, 1 Seminer (kredisiz) ve 1 Tezden (kredisiz) oluşmaktadır.

 

Zorunlu dersler

 

MGMT500 (3,0)3       Araştırma Yöntemleri

MIL507 (3,0)3           Uluslarası Hukuk

MIRP501 (3,0)3         İleri Seviyede Uluslarası İlişkiler Teorisi

 

Seçmeli dersler

 

MIRP502 (3,0)3         İleri Seviyede Karşılaştırmalı Politikalar

MIRP503 (3,0)3         Uluslarası Politik Ekonomi

MIRP514 (3,0)3         Ortadoğu

MIRP523 (3,0)3         AB Politikaları

MIRP531 (3,0)3         Modern Dünyada Devlet ve Demokrasi

MIRP533 (3,0)3         Küreselleşme ve Modernite

MIRP538 (3,0)3         Çağdaş İnsan Hakları Konuları

MIRP511 (3,0)3         BalkanlarınTarihi ve Politikaları

MIRP512 (3,0)3         Kafkasya ve Orta Asya

 

Zorunlu çalışma

 

TSEM580                   Seminer

THES500                   Tez

 

Tezsiz program

 

Bu program 10 ders(3 zorunlu, 7 seçmeli) 30 kredi, 1 Mezuniyet Projesinden (kredisiz) oluşmaktadır.

 

Zorunludersler

 

MGMT500 (3,0)3       Araştırma Yöntemleri

MIL507 (3,0)3           Uluslarası Hukuk

MIRP501 (3,0)3         İleri Seviyede Uluslarası İlişkiler Teorisi

 

Seçmeli dersler

 

MIRP502 (3,0)3         İleri Seviyede Karşılaştırmalı Politikalar

MIRP503 (3,0)3         Uluslarası Politik Ekonomi

MIRP514 (3,0)3         Ortadoğu

MIRP523 (3,0)3         AB Politikaları

MIRP531 (3,0)3         Modern Dünyada Devlet ve Demokrasi

MIRP533 (3,0)3         Küreselleşme ve Modernite

MIRP538 (3,0)3         Çağdaş İnsan Hakları Konuları

MIRP511 (3,0)3         Balkanların Tarihi ve Politikaları

MIRP512 (3,0)3         Kafkasya ve Orta Asya

 

Zorunluçalışma

 

GRP001                     MezuniyetProjesi