Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION

General Information

+-Course Descriptions

Programın Amaçları:MBA YüksekLisansProgramlarınınamacı, öğrencilerin tercihlerine göre işletme yönetimi, uluslararası işletme, pazarlama, finansal yönetim ve yönetim bilişim sistemleri (MIS) alanlarında onlara çağdaş işletmecilikbilgileri ve araştırma, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yeteneklerikazandırmak ve iş yaşamında etkingörev ve sorumluluklar üstlenmeye hazırhale getirmektir.

 

Akreditasyon: YÖDAK, YÖK, ECBE ve IACBE tarafından akredite edilmiştir.

  MBA Programı              

 Bu programı 12 ders (6 zorunlu, 6 alan), 36 kredi ile 1 Mezuniyet Projesinden (kredisiz) oluşmaktadır

  Zorunlu dersler

 MGMT500 (3,0)3       Araştırma Yöntemleri

MGMT503 (3,0)3       Örgüt Teorisi

MGMT512 (3,0)3       İşletmler için Hukuk

ECON500 (3,0)3        İşletmeler için Ekonomi

FIBA500 (3,0)3         Finansal Yönetim

MARK500 (3,0)3       Pazarlama Yönetimi

 

Zorunlu çalışma

 

GRP001                     Mezuniyet projesi

 

Yönetim Bilişim Dersleri (MIS) Alan dersleri

ISMA500(3,0)3          Yönetim Bilişim Sistemleri

ISMA503   (3,0)3       Veri Tabanlı İletişim ve Ağ Sistemleri

ISMA504   (3,0)3       İleri Seviyede Programlama Dilleri

ISMA521   (3,0)3       Bilgi Asnalizi ve Sistem Dizaynı

ISMA573   (3,0)3       İleri Seviyede Veri Tabanlı Yönetim Sistemleri

-------------- (3,0)3       Seçmeli

 

For course syllabus, please click