Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

 

 

 

For this program Turkish is a medium of instruction.

INFORMATION


+-Course Descriptions

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere Türkçe eğitim vermektedir.

Tezli Program 7 ders, 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.

Tezsiz Program 10 ders ve 1 seminerden oluşmaktadır. 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı YÖK ve YÖDAK onaylıdır.

 

 

Hemşirelik Yüksek Lisans Müfredatı

Ders Kodu

Ders Başlığı

Kredi

Saati (T, P)

ECTS

 

1 Yıl – Güz Dönemi

HEM 501*

Sağlık Tanılaması

3

(3, 0)

10

 

HEM 503*

Hemşirelikte Kavram ve Kuram

3

(3, 0)

10

 

HEM505*

Hemşirelikte Araştırma

3

(3, 0)

10

 

 

Seçmeli

3

(3,0)

10

 

1 Yıl- Bahar Dönemi

 

Seçmeli

3

(3, 0)

10

 

 

 

Seçmeli

3

(3, 0)

10

 

 

 

Seçmeli

3

(3, 0)

10

 

2. Yıl Güz Dönemi

HEM 580

Seminer**

0

0

20

 

2. Yıl Bahar Dönemi

THEM500

Tez***

0

0

30

 

 

Toplam Kredi

21

Toplam ECTS Kredisi

120

 

 

Seçmeli Dersler

HEM 502

Çağdaş Yönetim Teknikleri

3

(3, 0)

10

 

HEM 504

Fizyopatoloji

3

(3, 0)

10

 

HEM 509

İç Hastalıkları Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 510

Sağlık Politikaları Ve Hemşirelik

3

(3, 0)

10

 

HEM 511

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 512

Hemşirelikte Etik

3

(3, 0)

10

 

HEM 513

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 530

Mikrobiyoloji ve İmmunoloji

3

(3, 0)

10

 

HEM 506

Hemşirelik Esasları

3

(3, 0)

10

 

HEM 515

Çocuk Sağliği ve Hastalıkları Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 517

Onkoloji Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 519

Halk Sağlığı Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 507

Hasta Eğitimi

3

(3, 0)

10

 

HEM 520

Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 508

İletişim ve İnsan İlişkileri

3

(3, 0)

10

 

HEM 514

Çocuk Sağlığını Koruma ve Geliştirme

3

(3, 0)

10

 

HEM 518

Ana Çocuk Sağlığı ve Sorunları

3

(3, 0)

10

 

HEM 516

Acil Cerrahi Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 521

Yoğun Bakım Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 522

Ameliyathane Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 523

Ürojinekoloji Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 524

Sağlığı Geliştirme

3

(3, 0)

10

 

HEM 525

Mikrobiyoloji ve İmmunoloji

3

(3, 0)

10

 

HEM 526

Nöroloji Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 527

Kardiyoloji Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 528

Göğüs Hastalıkları Hemşireliği

3

(3, 0)

10

 

HEM 536

İleri Sağlık Psikolojisi

3

(3, 0)

10

 

HEM 538

İleri Adli Hemşirelik

3

(3, 0)

10

 

 

 

 

* Bu dersler programın zorunlu dersleridir.

** Seminer dersi son 3 ders ile birlikte alınabilir.

*** Tez dersine en az 1 dönem kayıtlanma zorunluluğu vardır ve seminer dersinin tamamlanmasından sonra öğrenci kayıt hakkı kazanır.

 

Ders içerikleri için tıklayınız