Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION


+-Course Descriptions

Counseling Psychology

Counseling psychology focuses on providing therapeutic treatments to clients who experience a wide variety of symptoms, and it is one of the largest specialty areas within psychology that facilitates personal and interpersonal functioning across the life span with a focus on emotional, social, vocational, educational, health-related, developmental and organizational concerns.  The graduate school of social sciences recognizes the importance of preparing graduates who manifest the highest standards of excellence in academic or service delivery settings through the integration of theory, research, and practice, and with sensitivity to multicultural issues. This specialty encompasses a broad range of practices that is unique in its attention both to normal developmental issues and to problems associated with physical, emotional, and mental disorders.  Thus, students are continuously exposed to opportunities to examine the connection between scientific knowledge and professional practice.  To highlight the importance of this integration, education and training in theory, inquiry, and practice occur concurrently throughout the program.

 

Psikolojik Danışmanlık farklı semptomlar gösteren hastalara terapi amaçlı tedavi vermeyi amaçlayan bir biilm dalıdır. Bu alan, psikoloji içerisinde, bireyin ömrü boyunca karşılaşabileceği duygusal, sosyal, mesleki, eğitimsel, sağlık, gelişimsel ve örgütsel sorunların kişisel ve kişiler arası işleyişini kolaylaştırmayı sağlayan en geniş alandır. Sosyal Bilimler Yüksek Okulu mezunlarımızı, teorik, araştırmacı ve pratik açıdan, en önemlisi de çok kültürlü toplumlar içerisinde çalışmanın gerektirdiği hassasiyetle, akademik ve hizmet sektörlerinde en yüksek stardartlarda çalışabilmeleri için hazırlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Bu uzmanlık alanı hem normal gelişim sorunları hem de fiziksel, duygusal ve zihinsel bozukluklarla alakalı sorunlara yönelttiği inceleme ile oldukça geniş kapsamlı uygulamaları kapsamı içerisine almaktadır. Bu şekilde, öğrenciler sürekli olarak bilimsel teori ve profesyonel uygulama arasındaki bağlantıyı inceleme fırsatını elde etmiş olacaklardır. Bu biraradalığın önemini vurgulamak için, teorik öğrenim ve pratik eğitim, sorgulama ve uygulama süreçleri, programda eş zamanlı olarak sunulmaktadır. 

Curriculum of Couseling Psychology Program

MASTER in COUNSELING PSYCHOLOGY CURRICULUM

Course Code

Course Title

Credits

Contact Hours  (T, P)

ECTS

Pre. Req.

1st Year - Fall Semester

CPSY551*

Psychopathology / Differential Diagnosis 

3

(3, 0)

10

 

CPSY530*

Legal / Ethical Issues 

3

(3, 0)

10

 

CPSY553*

Clinical Interviewing

3

(3, 0)

10

 

 

Elective

3

(3,0)

10

 

First Year – Spring Semester 

CPSY507*

Statistics and Research Methods

3

(3, 0)

10

 

CPSY556*

Solution-oriented Therapy

3

(3, 0)

10

 

 

Elective

3

(3, 0)

10

 

Summer Semester 

 

 

 

 

 

 

Second Year – Fall Semester 

CPSY588*

 

Internship

 

 

20

 

CPSY517*

Research Seminar

0

0

20

 

Second Year – Spring Semester

CPSY515*

Thesis

0

0

30

 

 

Total Credits

 21

 Total ECTS Credits

140 120

 

* These courses are compulsory courses. 

 

 

For course syllabus click