Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION


+-Course Descriptions

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

Z: Zorunlu Ders

S: Seçmeli Ders 

Ders

Kodu

 

DERS ADI

 

Z/S

 

D

 

U

 

K

 

AKTS

I.YARIYIL

ARM600

Türk Dili Edebiyatı Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

Z

3

0

3

10

TDED601

İleri Osmanlı Türkçesi

Z

3

0

3

10

TDED602

Klasik Türk Şiirin Poetikası

S

3

0

3

10

TDED603

Tahkiyeli Eser İnceleme Metotları

S

3

0

3

6

TDED604

Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları

S

3

0

3

6

TDED605

Türkçe Gayr-ı Müslim Edebiyatı

S

3

0

3

6

TDED606

Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi

S

3

0

3

10

TDED607

Türk Mitolojisi

S

3

0

3

10

TDED608

Tahkiyeli Eser İnceleme

S

3

0

3

6

TDED609

Türk Cumhuriyetleri -Toplulukları Folkloru

S

3

0

3

10

TDED610

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı

S

3

0

3

6

TDED611

Türk Halk Edebiyatında Hikâye

S

3

0

3

6

II.YARIYIL

TDED612

Kıbrıs`ta Modern Türk Edebiyatı

S

3

0

3

6

TDED613

Eski  Türk Edebiyatında Nesir

S

3

0

3

6

TDED614

Yeni Türk Edebiyatında Tiyatro

S

3

0

3

6

TDED615

Türklük Bilimi Tarihi

S

3

0

3

10

TDED616

Folklor Malzemesi Derleme Metotları

S

3

0

3

6

TDED617

Edebiyat Coğrafyası

S

3

0

3

6

TDED618

Edebiyat Estetiği

S

3

0

3

6

TDED619

Eski  Türk Edebiyatında Mesnevi

S

3

0

3

6

TDED620

Karşılaştırmalı Oğuz Lehçeleri

S

3

0

3

6

TDED621

Âşık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

S

3

0

3

6

TDED622

Farsça

S

3

0

3

6

TSEM680

Seminer

Z

3

0

0

0

III.YARIYIL

TEZ690

Tez

Z

0

0

0

0

IV.YARIYIL

TEZ690

Tez

Z

0

0

0

0

V.YARIYIL

TEZ690

Tez

Z

0

0

0

0

VI.YARIYIL

TEZ690

Tez

Z

0

0

0

0

 

Toplam Kredi

 

27

0

24

154

 

Ders içerikleri için tıklayınız