Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION


+-Course Descriptions

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu

Dersin Adı

TYL519

Osmanlı Türkçesi

ARM500

Araştırma Metotları

TYL510

Türk Dili Tarihi

ALAN SEÇMELİ DERSLER

TYL501

Dil ve Edebiyat Öğretimi I

TYL503

Metin Değerlendirme Yöntemleri I

TYL505

Edebiyat Akımları

TYL507

Edebiyat Eleştirisi

TYL509

Türk Edebiyatı Tarihi

TYL511

Lise Edebiyat Müfredtı ve Ders Kitapları

TYL513

Yeni Türk Edebiyatında Üslup

TYL515

Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri

 

 

TYL504

Metin Değerlendirme Yöntemleri II

TYL506

Türk Dünyası Edebiyatları

TYL514

Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri

TYL516

Türklük Biliminin Bugünkü Sorunları

 

 

TSEM 580

Tez Semineri

THES590

Tez

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

TDE107

Osmanlı Türkçesi I

TDE108

Osmanlı Türkçesi II

TDE109

Edebiyat Bilgileri I

TDE110

Edebiyat Bilgileri II

TDE313

Türk Lehçeleri I

TDE420

Genel Dil Bilimi

 
 
 
 
Ders içerikleri için burayı açınız