Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

PhD program consists of 7 courses (21 credits in total), plus a Seminar (non-credit) and a Thesis (non-credit). After a success completion of the courses, students are asked to take qualification exam. The success pass of the Qualification Exam will allow students to start working on their Thesis. The minimum duration of the thesis is 2 semesters.INFORMATION


+-Course Descriptions

ProgramınAmaçları: İşletme Yönetimi alanında bilimsel araştırma, analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen, karşılaşılan sorunlara çözüm üreten nitelikli öğretim elemanları yetişitirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve işhayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır.

 Akreditasyon: YÖDAK, YÖK ve ECBE tarafından akredite edilmiştir.

 

 

Program 7 ders (21 kredi) artı 1 seminer (kredisiz) ve 1 Tezden (kredisiz) oluşmaktadır. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktara Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavı başaranlar Tez çalışmasına başlar. Tezsüresi en azikidönemdir.Tezçalışmasınıbaşarıiletamamlayanlarprogramdanmezunolurlar.

 

 

Zorunludersler

 

MGMT601 (3,0)3       İleriSeviyedeYönetim

MGMT604 (3,0)3       İleri Seviyede Araştırma Yöntemleri

Alan dersleri

MGMT606 (3,0)3       Örgütsel Davranış

MGMT607 (3,0)3       İleriSeviyedeİnsanKaynaklarıYönetimi

MGMT608 (3,0)3       Stratejik Yönetim ve İş Analizi

MARK601 (3,0)3       İleriSeviyedePazarlamaTeorisi

…………   (3,0)3       Seçmeli

 

Zorunlutezçalışması

 

MGMT630                 Seminer

THES600                   Tez