Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION


+-Course Descriptions

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Bütün Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programına kayıtlı öğrencilerin alması gereken ders programı aşağıdaki gibidir; 1.8’de belirtildiği gibi, 21 kredilik dersin başarı ile tamamlanmasından sonra, yeterlilik sınavı yapılacak bunun devamında seminer dersi kredisiz olarak alınacak ve başarılı olması durumunda tez çalışmaları başlayacaktır. Tez çalışmalarının en az iki dönem sürmesi beklenmektedir.

 

1. Semester

Course Code

Course Name

 

MGMT 604

Advanced Research Methods

(3,0)3

CENxxx

Tech Elective (ISMA/CEN)

(3,0)3

CENxxx

Tech Elective (ISMA/CEN)

(3,0)3

Toplam

 

(9,0)9

 

2. Semester

Course Code

Course Name

 

CENxxx

Tech Elective (ISMA/CEN)

(3,0)3

 

Elective

(3,0)3

Toplam

 

(15,0)15

 

3. Semester

Course Code

Course Name

 

CENxxx

Tech Elective (ISMA/CEN)

(3,0)3

 

Elective

(3,0)3

Toplam

 

(21,0)21

 

4. Semester

Course Code

Course Name

 

CEN630

Seminar in Computer Engineering

NC

Alınması gereken seçmeli alan dersleri (4 seçilmeli);

Course Code

Course Name

 

CEN613

Speech Processing

(3,0)3

CEN621

Advanced Topics in AI

(3,0)3

CEN 622

Advanced Topics in Software Systems

(3,0)3

CEN 623

Distributed Computing

(3,0)3

CEN 624

Advanced Programming

(3,0)3

CEN 625

Advanced Topics in IT

(3,0)3

CEN650

Advanced Topics in Database Systems

(3,0)3

Diğer doktora programlarından alınabilecek dersler;

Course Code

Course Name

 

MGMT 601

Advanced Management                                            

(3,0)3

MGMT 605

Advanced  Report Writing in Social Sciences

(3,0)3

EDU 603

Advanced Statistics

(3,0)3

EEN 614

Information Theory

(3,0)3

EEN 624

Mobile Communications

(3,0)3

EEN 638

Project Evaluation and Management

(3,0)3