Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION


+-Course Descriptions

Yeni Türk Dili Doktora Programı Dersleri

GÜZ YARIYILI

ÇEKİRDEK DERSLER

TDD 601  OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ        

ARM 600  ARAŞTIRMA METODLARI                                  

ALAN SEÇMELİ DERSLER

TDD 603  ESKİ TÜRKÇE METİNLER                                   

TDD 605  GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ  

TDD 607  GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI YAPI BİLGİSİ 

TDD 609  KARŞILAŞTIRMALI OĞUZ LEHÇELERİ                  

TDD 611  UYGUR-KARLUK LEHÇELERİ                               

TDD 613  GENEL TÜRKÇE KÖKEN BİLGİSİ                         

TDD 615  ALTAY DİLLERİ  TEORİSİ                                   

TDD 617  AZERBAYCAN EDEBİYATI                                   

                                                     

SERBEST SEÇMELİ DERSLER

FREL 600                                                                                                                                                         

BAHAR YARIYILI

ÇEKİRDEK DERSLER

TDD 602  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İNCELEMELERİ             

 TDD 680  SEMİNER                                                         

 ALAN SEÇMELİ DERSLER                                                            

TDD 606   ORTA TÜRKÇE METİNLER                                   

TDD 610   GENEL TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ                          

TDD 612   GENEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİ                               

TDD 614   ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI İNCELEMELERİ   

TDD 616   ÇUVAŞ VE SİBİRYA TÜRK LEHÇELERİ                  

TDD 618   KIBRIS VE BALKAN TÜRK EDEBİYATLARI             

                                                         

TDD 690   TEZ                                                                   

                                             


Ders içerikleri için tıklayınız