Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Program 7 ders (21 Kredi) bir Seminer, bir de Tez’den oluşmaktadır. Doktora yeterlilik sınavını başaranlar Teze başlar. Tez süresi en az iki dönemdir.BİLGİLER

Genel Bilgiler
Vizyon
Mesaj
İş Olanakları
Öğrenci Mesajı

+-Ders İçerikleri

ProgramınAmaçları:İşletmeYönetimialanındabilimselarştırma, analitikdüşünmeyetenekvebecerisinesahip, sosyalvekültüreldeğişimlerianlayıpyorumlayabilen, karşılaşılansorunlaraçözümüretennitelikliöğretimelemanlarıyetişitirerekbilimselgelişmeyekatkısağlamakveişhayatınınçeşitlialanlarındayetenekliinsangücünekatkıdabulunmaktır.

 Akreditasyon: YÖDAK, YÖK ve ECBE tarafından akredite edilmiştir.

 

 

Program 7 ders (21 kredi) artı 1 seminer (kredisiz) ve 1 Tezden (kredisiz) oluşmaktadır. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktara Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavı başaranlar Tez çalışmasına başlar. Tezsüresi en azikidönemdir.Tezçalışmasınıbaşarıiletamamlayanlarprogramdanmezunolurlar.

 

 

Zorunludersler

 

MGMT601 (3,0)3       İleriSeviyedeYönetim

MGMT604 (3,0)3       İleri Seviyede Araştırma Yöntemleri

Alan dersleri

MGMT606 (3,0)3       Örgütsel Davranış

MGMT607 (3,0)3       İleriSeviyedeİnsanKaynaklarıYönetimi

MGMT608 (3,0)3       Stratejik Yönetim ve İş Analizi

MARK601 (3,0)3       İleriSeviyedePazarlamaTeorisi

…………   (3,0)3       Seçmeli

 

Zorunlutezçalışması

 

MGMT630                 Seminer

THES600                   Tez