Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :


BİLGİLER

Genel Bilgiler
Vizyon
Mesaj
İş Olanakları
Öğrenci Mesajı
Gerekli Koşullar

+-Ders İçerikleri

ProgramınAmaçları:Öğrencilere, çağdaşişletmecilikbilgilerivearaştırma, çözümleme, analitikdüşünmevekararvermegibiyöneticilikyeteneklerikazandırmaksuretiyle, onlarıtoplumuveişyaşamınıyönlendirenkuruluşlarınyönetimindeetkingörevvesorumluluklarüstlenmeyehazır halegetirmektir.

Akreditasyon: YÖDAK, YÖK veECBE tarafından akredite edilmiştir.

 Tezli program

Tezliİşletmeyönetimiprogramı 8 ders (3 zorunlu, 5 seçmeli), 24 kredi, 1 Seminer (kredisiz) ve 1 Tezdenoluşmaktadır.

 Zorunludersler

 MGMT500 (3,0)3               AraştırmaYöntemleri

MGMT503 (3,0)3               ÖrgütTeorisi

ECON500 (3,0)3                 İşletmeleriçinEkonomi

 

Seçmelidersler

FIBA500 (3,0)3   FinansalYönetim

ISMA500 (3,0)3 YönetimBilişimsistemleri

MGMT502 (3,0)3               StratejikYönetim

MGMT507 (3,0)3               Pazarlamaİletişimi

MGMT508 (3,0)3               İnsankaynaklarıYönetimi

MGMT509 (3,0)3               ÜretimYönetimi

MGMT512 (3,0)3               İşletmleriçinhukuk

MGMT542 (3,0)3               UluslararasıİşletmeYönetimi

MGMT552 (3,0)3               UluslararasıPazarlama

MARK500 (3,0)3               PazarlamaYönetimi

(3,0)3     Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 TSEM580                            Seminer

THES500                             Tez

 

 Tezsiz program

 Bu program 10 ders(3 zorunlu, 7 seçmeliders), 30 kredive 1MezuniyetProjesinden (kredisiz) oluşmaktadır

 Zorunludersler

 MMGMT500 (3,0)3   Araştırma  Yöntemleri

MMGMT503 (3,0)3   Örgüt Teorisi

EECON500 (3,0)3     İşletmeler için Ekonomi

 

Seçmeli dersler

 

FIFIBA500 (3,0)3      Finansal Yönetim

ISISMA500 (3,0)3     Yönetim Bilişim Sistmeleri

MGMT502 (3,0)3       StratejikYönetim

MGMT507 (3,0)3       Pazarlama İletişimi

MGMT509 (3,0)3       Üretim Yönetimi

MGMT512 (3,0)3       İşletmelerIçinHukuk

MGMT542 (3,0)3       Uluslarası İşletme Yönetimi

MGMT552 (3,0)3       Uluslararası Pazarlama

MARK500 (3,0)3       PazarlamaYönetimi

--------------(3,0)3        Seçmeli

 

Zorunluçalışma

 GRP001                     Mezuniyet Projesi

 

For Msc with thesis program course syllabus, please click

For Msc without thesis program course syllabus, please click